پست الکترونیکتماس با مانقشه سایتصفحه اصلیEnglishعربیورود اعضاsa1
 
۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد
اتحادیه مرکزی تعاونی های روستائی و کشاورزی ایران با در اختیار داشتن کارخانجات تولیدی مواد غذایی آیدا و صنایع تبدیلی مرکبات همچنین کشت صنعتهای جیرفت و شهید رجایی دزفول آمادگی خود را برای تامین انواع مرکبات ،صیفی جات ، مواد غذایی ، انواع حبوبات و نهاده های کشاورزی ،ماشین آلات کشاورزی اعلام می نماید
اقدام تحولي سازمان در حوزه بهسازي و بازسازي و پويايي شبكه 97 و 98
 

معاون وزير جهاد كشاورزي تشريح كرد:

اقدام تحولي سازمان در حوزه بهسازي و بازسازي و پويايي شبكه 97 و 98

1399/03/01

به گزارش پات، دكتر حسين شيرزاد با توجه به اينكه يكي از وظايف سازمان تعاون روستايي ترويج تعاونگري، آموزش و توانمندسازي اركان و كاركنان شبكه تعاوني ها و اتحاديه ها و كاركنان سازمان است، درباره ساير وظايف اين سازمان توضيح داد.
دكتر شيرزاد ادامه داد: مديريت فرآيند تاسيس و تشكيل و اخذ ثبت تعاونيها و اتحاديه ها، برگزاري مجامع، نظارت برتعيين هيات مديره و مدير عامل، نظارت بر اجراي مصوبات مجامع، نظام بخشي جهت اعمال قانون شركتهاي تعاوني، اساسنامه مصوب تعاونيها و اتحاديه هاي متبوع، آيين نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه هاي مصوب هيات مديره سازمان، الگوسازي و در نهايت ارزيابي و ارزشيابي وپايش مستمر و سالانه
5720 شركت تعاوني و اتحاديه هاي سراسر كشور را بر عهده دارند.

وي افزود: براي بستر سازي مناسب دستيابي بيش از پيش به اهداف خود در جهت بازسازي و بهسازي كيفي شبكه و همچنين تعميق اثربخشي و كار آمدسازي فعاليت ها و وظايف محوله، در طي دو سال گذشته اقدامات شايان توجهي در حوزه بازسازي و بهسازي و تشكيل شبكه هاي نوين، در حوزه سامان بخشي به شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني غيرفعال تحت پوشش سازمان، در جهت فعال سازي و برنامه پذير كردن موجود، بازمهندسي تشكيل مجامع و انتخاب مديران كارآمد، اصلاح قوانين و مقررات، پايش ، نظارت و ارزشيابي شبكه به سرانجام رسانده است.

معاون وزير جهاد كشاورزي، درباره مهم‌ترين اقدامات، گفت: در حوزه بازسازي و بهسازي و تشكيل شبكه هاي نوين، در طول نه ماهه گذشته در جهت نهاد سازي و سازماندهي توليدكنندگان و بهره برداران، متناسب با سياست ها و برنامه هاي جاري وزارت جهاد كشاورزي و معاونت هاي تخصص براي توسعه كمي و كيفي توليد محصولات استراتژيك، اين مهم در دستور كار سازمان قرار گرفت كه بر اين اساس با تشكيل كارگروه هايي مشترك با معاونت ها و دفاتر تخصصي وزارت متبوع، ضمن تدوين
5 اساسنامه شامل اساسنامه هاي ماهيان سردابي، دام سبك، دانه هاي روغني، محصولات حبوبات، گياهان دارويي و تصويب و ابلاغ آن به استان ها، با زمينه يابي و زمينه سازي در سطح استان ها و برنامه ريزي و پيگيري مستمر، سازمان موفق شد بيش از 678 شركت تعاوني محصولي را در استان ها سازماندهي و تشكيل دهد.

وي ادامه داد: در حوزه سامان بخشي به شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني غيرفعال تحت پوشش سازمان نيز در جهت احياء ماده
120 قانون شركت هاي تعاوني و 7 اساسنامه سازمان و شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني، موضوع تعيين تكليف تعاوني هاي غير فعال كه در گذشته مغفول مانده بود براي اولين بار در طول فعاليت سازمان از طرف اين سازمان بعد از بررسي كارشناسي و تشكيل كميته اي تخصصي طرح ضرورت ساماندهي و تعيين تكليف اين گونه از تعاوني ها در سطح شبكه ارائه شد.

به گفته رييس سازمان مركزي تعاون روستايي ايران، در جهت اجرايي كردن اين مهم، شيوه نامه طرح تعيين تكليف (انحلال موجود قانون) تعاوني هاي غيرفعال تدوين و در هيات مديره سازمان تصويب و به استانها ابلاغ شد. بر اين اساس با واكاوي و بررسي كليه شركت ها و تعاوني هاي تحت پوشش سازمان تعاون روستايي تعداد
921 تعاوني غيرفعال در راستاي اجرايي كردن فصل بيستم قانون شركت هاي تعاوني و فصل هفتم اساسنامه تعاوني حوزه عمل سازمان شناسايي شد كه مقرر شد در يك دوره سه ساله مورد ساماندهي و تعيين تكليف قرار گيرد.

دكتر شيرزاد با اعلام اينكه در سال جاري به عنوان سال پايه تعداد
307 تعاوني غيرفعال مورد بررسي و مراحل تعيين تكليف و انحلال قانوني آنها در حال انجام است، درباره اقدامات در حوزه فعال سازي و برنامه پذير كردن تعاوني ها و اتحاديه هاي موجود، توضيح داد: در اين زمينه براي اولين بار در طول فعاليت سازمان، ازطرف اين دفتر دستورالعمل برنامه پذير كردن تعاوني ها و اتحاديه ها تهيه و به استانها ابلاغ شد. بر اين اساس كليه مديران عامل مجاب هستند در ظرف زماني سه ساله دوره مديران عامل خود برنامه اقدامات خود را جهت توسعه اجتماعي، اقتصادي و بازرگاني شركت يا اتحاديه تحت مديريت خود تهيه و در هيات مديره تصويب و يك نسخه را به مديريت تعاون روستايي استان ارسال كنند، در اين زمينه در طي دو سال گذشته تعداد 1466مديرعامل جديدالانتخاب برنامه خود را ارائه كرده است.

وي در ادامه با اشاره به اينكه براي اولين بار اتحاديه هاي ملي و سراسري نيز برنامه كوتاه مدت و بلند مدت خود را تدوين و ارائه كردند كه اين برنامه ها در بروشور چاپ و مستند سازي شد، گفت: همچنين براي اولين بار در طول فعاليت سازمان و در يك اقدام جديد براي فعال سازي و ايجاد بستر ساختاري بررسي مستمر مسائل و چالشهاي شبكه، ارائه راهكارها، مكانيسم ها، خط مشي ها و اقدامات مقتضي براي برون رفت از چالش ها و موانع پيش رو و همچنين سهم بري بيشتر از بازار، گفتمان و دفاع حقوقي و صنفي در مقابل ساختار هاي برون شبكه اي، طرح تشكيل شوراي هماهنگي اتحاديه هاي سراسري و ملي شبكه تعاوني ها روستايي و كشاورزي تدوين و در هيات مديره سازمان تصويب و اين ساختار شكل اجرايي و فعال به خود گرفت.

معاون وزير جهاد كشاورزي، درباره حوزه باز مهندسي و بهسازي فرآيند تشكيل مجامع و همچنين تحول در شناسايي و انتخاب مديران كارآمد به عنوان چهارمين حوزه مورد بررسي، توضيح داد: براي اولين بار در طول فعاليت سازمان موضوع مميزي صلاحيت هيات مديره و مديران عامل هيات مديره اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني تحت عنوان( آيين نامه تشخيص صلاحيت نامزدهاي براي احرااز سمت مدير عامل ، هيات مديره و بازرس اتحاديها و شركت هاي تعاوني روستايي، كشاورزي و زنان) در
10 ماده و 18 تبصره تدوين و بعد از بررسي هاي كارشناسي در كميته هاي مربوطه، در هيات مديره سازمان تصويب و براي اجرا به استانها ابلاغ شده است، در اين زمينه به منظور توسعه دايره مديريتي و بهره گيري از پتانسيل و قابليت ساير افراد عضو در سطح شبكه تعاوني ها و تشكل ها ماده مهم 51 قانون شركت هاي تعاوني كه سالها مغفول مانده بود نيز از طرف رئيس هيات مديره و مديرعامل سازمان به استانها ابلاغ شد.

وي افزود: همچنين در اين زمينه جهت تشكيل بهينه مجامع تعاوني ها و تشكلهاي تحت پوشش شبكه، ضمن بهره گيري از نرم افزارها و
IT براي ايجاد شفافيت فرايند انتخابات، 9 دستورالعمل و 1911 نامه هدايتي تدوين و به استان ها ارسال شد. بر اين اساس در گام اول در طي دو سال گذشته تعداد 6210 مجامع برنامه ريزي و به لحاظ دستورالعمل هاي جديد با موفقيت برگزار شد.

دكتر شيرزاد در ادامه اظهار داشت: همچنين در حوزه وظايف پايش، نظارتي و ارزشيابي شبكه تعاوني ها و تشكل هاي تحت پوشش سازمان نيز براي اجرايي كردن بند
27 ماده 3 اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي، در دو گذشته با تشكيل كميته هاي تخصص متشكل از همكاران شاخص ستادي و استاني، ضمن اصلاح و ايجاد بيش از 120 شاخص و باز سازي فرم هاي مربوطه نسبت به تدوين و ارسال دستور العمل جديد ارزشيابي تعاوني ها به كليه تعاوني ها و تشكل هاي تحت پوشش سازمان تعاون روستايي در هفت محور و عملكرد، ( ميزان رعايت قوانين و مقررات، تامين و زير ساخت ، ساختار و عوامل مديريتي، توانمند سازي و آموزش، رعايت ضوابط مالي، ميزان فعاليتهاي اقتصادي و ساير فعاليت ها تحولي و نوآورانه ) مورد ارزشيابي قرار گرفتند.

وي در ادامه اظهار داشت: در اين زمينه آئين نامه جديد نظارت بر فرآيند شبكه تعاوني ها و تشكل ها تهيه و در دستور كار تصويب هيات مديره قرار گرفت. از طرفي در انجام وظايف نظارتي براي تطبيق فرآيند فعاليت هاي تشكيل مجامع و انتخاب مديران عامل و بررسي وضعيت اركان و كاركنان كليه اتحاديه هاي استاني و ملي، فرم ها و پرسشنامه هاي استحصال اطلاعات، در موضوعات تطبيق وضعيت رعايت مقررات، وضعيت كاركردي وضعيت جمعيت شناختي تدوين و به صورت ميداني تكميل و مورد بررسي و تحليل قرار گرفت و نتايج آنها جهت بهره برداري و ارائه بازخورد به مديران ستادي و مديران استاني ارائه شد.

رييس سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در پايان تاكيد كرد: هم چنين به منظور صرفه جويي در هزينه ها، تسريع در جمع آوري اطلاعات و بروز رساني فرآيند اجرايي ارزشيابي تعاوني ها و اتحاديه ها و تاكيد بر استفاده حداكثري از پتانسيل سامانه جامع آماري سازمان بستر لازم براي اجراي طرح ارزشيابي تعاوني ها از طريق سامانه با همكاري معاونت توسعه مديريت و منابع فراهم شده و براي اولين بار در طول فعاليت سازمان، طرح ارزشيابي عملكرد تعاوني ها و اتحاديه ها در سال
98 با استفاده از سامانه جامع آماري انجام شد.

 

امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
-------سایت سازمان مرکزیطز
سازمان مرکزی
بیمه تکمیلیغل
بیمه
فروشگاه الکترونیکی12
فروشگاه
فروش ویژه کودآهنicon
کود آهن
اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی روستاییicon
اتحادیه مرکزی نظارت و هماهنگی تعاونی روستایی
Powered by DorsaPortal